วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ด้วยวัสดุดินลูกรัง (กลบหลุมบ่อ) จำนวน 5 สายทาง ดังนี้ หมู่ที่ 4 , 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังกวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลสาวร้องไห้คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข่ามคลองส่งน้ำ ชป.6 ข1ซ บริเวณหน้าบ้านนางทิพย์วัน ขาวประพันธ์ หมู่ 2 ตำบลคลองขนาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ บรรทุกขยะ 81-1245 อท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์แอร์สำนักงาน อบต.คลองขนาก จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก หมายเลขทะเบียน กง 6839 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ซิงค์อ่างล้างมืออลูมิเนียม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างประปา จำนวน 29 รายการ (อุปกรณ์ก่อสร้างประปากองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง