หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา
    รายละเอียดข่าว :

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-10 สิงหาคม 2563 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

- โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  5,000บาท

- คุณสมบัติ

 มีอายุไม่ตำ่กว่า 18ปีบริบูรณ์

 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70ชั่วโมง

 มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ : รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา
 
2
3
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61422 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน