โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
E-SERVICE บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567      
 
 
 

 

 ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ...

เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน...

ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านพอเพียง (หลังที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567...

ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567...


ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ...

เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน...

ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านพอเพียง (หลังที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567...

ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ...

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลาน พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ...

มอบหมายหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567...

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาไผ่จำศีลเกมส์ ครั้งที่ 13...

 

 
 
29 ม.ค. 2567 กิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
26 ม.ค. 2567 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 256...
17 ม.ค. 2567 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ ...
13 ม.ค. 2567 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
14 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนระวัง!! ฝุ่นPM2.5 และวิธีช่วยลดและวิธีหลีกเลี่ยงฝุ่น...
1 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุร้านประเสริฐผล โดยวิธ...
27 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ ๒ และ หมู่ ๓ ตำบลค...
24 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โต๊ะห้องประชุ...
24 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเ...
2 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ ๓ ตำบลคลอ...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 942844 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน