โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
E-SERVICE บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันไข้เลือดออกอาเซียน


15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN DENGUE DAY)
ประชาชนสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองโดยยึดหลัก ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค
เก็บบ้าน : เก็บบ้านให้สะอาดไม่มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
เก็บขยะ : เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เก็บน้ำ : เก็บน้ำสำรวจภาชนะใส่น้ำ ปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ