หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า ที่ตั้งของตำบลคลองขนากแต่เดิมมีน้ำล้อมรอบ และมีต้นไม้ขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะต้นขนากมีเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำมาเรียกเป็นชื่อของตำบลว่า "ตำบลคลองขนาก" สืบมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลคลองขนากเป็นบริเวณราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา และการเกษตรกรรมอื่น ๆ มีคลองธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านตำบลประชาชนส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณริมคลองธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสี่ร้อย และตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ และ ทำสวน

สาธารณูปโภค

ตำบลคลองขนากเป็นตำบลที่มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับก้าวหน้า มีระบบประปา และไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านมีสถานีอนามัยประจำตำบล มีถนนติดต่อกันทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลคลองขนาก ใช้เส้นทางสายวิเศษ - ผักไห่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ9 กิโลเมตร ต่อจากนั้นแยกขวามือบริเวณแยกป้อมตำบลบางจัก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

ผลิตภัณฑ์

ตะพาบน้ำและไก่ชน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550060 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน