หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ 10
  31 มี.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 6
  26 ก.พ. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 6
  17 ก.พ. 2563    ประกาศรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 8
  2 ม.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 7
  18 ธ.ค. 2562    ประกาศรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 6
  28 ส.ค. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 6
  28 ส.ค. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 7
  19 ส.ค. 2562    ประกาศรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 8
  6 ส.ค. 2562    ประกาศรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297569 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน