หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่๑ครั้งที่๑ประจำปี๒๕๖๓ 19
  14 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๔ 21
  14 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 20
  14 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 20
  14 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก 20
  14 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2 21
  1 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ 20
  31 มี.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 19
  26 ก.พ. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 20
  17 ก.พ. 2563    ประกาศรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550073 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน