หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายชูชาติ อินทร์ใย  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  
  โทร 086-134-4632  
 
นายเบญจา ทองโอภาส   นายยอดยิ่ง ผ่องเคหา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
โทร 098-4086857    โทร 081-8120382
   
  นางสาวกัญชรส อ่ำประสิทธิ์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  
  โทร 061-3532465  
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550081 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน