หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายชูชาติ  อินทร์ใย  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   โทร. 08-6134-4632  
   
นายยอดยิ่ง  ผ่องเคหา   นายสมชัย  คำพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร. 08-1812-0382    โทร. 08-1206-6669
   
  นายฐเดช  ภัคกุลชัยเดช  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   โทร. 08-5145-3701  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 339222 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน