หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายชูชาติ  อินทร์ใย  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   โทร. 0-3566-9000  
   
นายยอดยิ่ง  ผ่องเคหา   นายสมชัย  คำพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร. 0-3566-9000    โทร. 0-3566-9000
   
  นายฐเดช  ภัคกุลชัยเดช  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   โทร. 0-3566-9000  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 89176 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน