หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
   
  นายณรงชัยค์  หลักเมือง  
  รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล  
นางกัญยา  ศรีสุนทร -ว่าง- นายภาคิม  เอี่ยมเพชร -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
     
     
     
     
       
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550068 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน