หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 สภา อบต.

นายอนุรุทธิ์   วงศ์ทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิโรจน์   พุฒซ้อน นางสาวณัฐกานต์  แก้วศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุบรรณ   ชนไพโรจน์ นายธนวัฒน์  สร้อยทรัพย์ นายวิโรจน์  พุฒซ้อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายสุริยัน  เพ็ญบุญรอด นางศศิวรรณ  เถื่อนรอต นายอนุรุทธิ์  วงศ์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นางสุพรรณี  ผ่องชนะ นายมานะ  ถีระแก้ว นายเบญจา  ทองโอภาส นายสุรชัย   เอี่ยมแข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
   
นายสุชาติ   จับทอง นายชัยวัฒน์  ศรีแสงฤทธิ์    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264627 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน