หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 สภา อบต.

นางสาวศศิวรรณ เถื่อนรอต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 086-015-8430
นางสุพรรณี ผ่องชนะ นายณรงชัยค์  หลักเมือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
086-123-8948  
นายสุบรรณ ชนไพโรจน์ นายฐเดช ภัคกุลชัยเดช
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
โทร 085-173-2550 โทร 062-471-6985
 นางสาวศศิวรรณ เถื่อนรอต   นายอนุรุทธ วงศ์ทอง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
โทร 086-015-8430 โทร 095-8207250
นางสุพรรณี ผ่องชนะ นายนัธวัฒน์ ทองโอภาส
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
โทร 086-123-8948 โทร 096-898-6934
 
นายสุชาติ จับทอง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9  
โทร 097-9425137  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550127 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน