โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่องโรคระบาดของโและกระบือ     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563      
 
 
 

 

 โครงการซ่อมบ้านผู้พิการประจำปี2564...

ปลูกต้นไม้ประจำชาติปี2564...

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี...

รณรงค์ป้องกันCOVID-19...


โครงการซ่อมบ้านผู้พิการประจำปี2564...

ปลูกต้นไม้ประจำชาติปี2564...

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี...

รณรงค์ป้องกันCOVID-19...

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี2564...

ลูกประคบปี64...

โครงการอาชญากรรมตำรวจภูธรบางจักปี2564...

โครงการปกป้องสถาบันงบประมาณปี2564...

 

 
 
9 มิ.ย. 2564 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่องโรคระบาดของโและกระบือ
10 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การป้องกันพิษสุนัขบ้า ด้วยคาถา 5 ย.
30 ก.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564
25 ก.ย. 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
7 ส.ค. 2563 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็...
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเ...
15 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนก...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด แอร์ อบต.คลองขนาก โ...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค บร...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264465 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน