โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
E-SERVICE บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 
  ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ      
 
 
 

 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว...

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(ฉบับที่๒๔)...

การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565...

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565...


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว...

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(ฉบับที่๒๔)...

การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565...

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565...

ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(แจงนับ)...

ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม "ไทยรักกัน เติมใจให้กัน ผูกสัมพันธ์ชาวอ่างทอง"...

ประกาศการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อย้ายแนวท่อประปา...

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

 

 
 
22 มิ.ย. 2565 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร...
7 ม.ค. 2565 การประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"ของจังหวัดอ่างทอง
5 ต.ค. 2564 การเลือกตั้ง
5 ต.ค. 2564 สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.คลองขนากและสมาชิกสภา อบต.คลองขนาก
9 มิ.ย. 2564 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่องโรคระบาดของโและกระบือ
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็...
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเ...
15 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนก...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด แอร์ อบต.คลองขนาก โ...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค บร...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550062 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน