หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

“ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

ราษฎร รัฐร่วมกันพัฒนา ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550096 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน