หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 มิ.ย. 2565    ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 7
  7 ม.ค. 2565    การประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"ของจังหวัดอ่างทอง 25
  5 ต.ค. 2564    การเลือกตั้ง 23
  5 ต.ค. 2564    สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.คลองขนากและสมาชิกสภา อบต.คลองขนาก 26
  9 มิ.ย. 2564    ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่องโรคระบาดของโและกระบือ 265
  8 มิ.ย. 2564    มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 22
  18 มี.ค. 2564    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ที่ ๑๙/๒๕๖๔ 23
  10 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การป้องกันพิษสุนัขบ้า ด้วยคาถา 5 ย. 21
  16 ธ.ค. 2563    มาตรการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18
  19 พ.ย. 2563    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550055 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน