หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2564    ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่องโรคระบาดของโและกระบือ 433
  10 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การป้องกันพิษสุนัขบ้า ด้วยคาถา 5 ย. 7
  30 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 10
  30 ก.ย. 2563    ตัวบันทึกข้อความและคำสั่ง 3
  25 ก.ย. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 10
  7 ส.ค. 2563    รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา 9
  6 ก.ค. 2563    ประกาศประชาสัมพันธ์การลดล ละ เลิก ใช่้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร 7
  19 มิ.ย. 2563    การใช้สารเคมีทางการเกษตร 6
  30 เม.ย. 2563    มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 12
  30 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4) 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297563 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน