หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2563    มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 16
  30 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4) 16
  29 เม.ย. 2563    PEA แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563 18
  29 เม.ย. 2563    สรุปสถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ (29 เม.ย.2563 เวลา 7.00 น.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 14
  29 เม.ย. 2563    มติ ครม. เด่น เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 14
  29 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 9วิธีหนีCOVID-19 15
  28 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์เรื่อง ครม.มีมติขยาย พ.ร.ก. ถึง 31 พ.ค.2563 12
  28 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มติครม.ไม่เลื่อนวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2563 12
  28 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 12
  27 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม 12
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 33407 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน