โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
E-SERVICE บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ซ่อมประปาหมู่บ้าน


นายชูชาติ  อินทร์ใย (นายก อบต.คลองขนาก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.คลองขนากดำเนินการซ่อมประปาในหมู่9ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง