โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
E-SERVICE บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบรบูรณ์ จะต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505ถึง วันที่ 1 กันยายน 2506