โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการชมรมคนริมน้ำตำบลคลองขนาก


นายชูชาติ  อินทร์ใย(นายกอบต.คลองขนาก) พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนตำบลคลองขนากร่วมโครงการชมรมคนริมน้ำตำบลคลองขนาก "การแก้ไขปัญหาผักตบชวา"คลองขนากร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563ในหมู่ที่4 ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง