โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจิตอาสาภัยพิบัติปี2563


เวลา09.00น. นายชูชาติ   อินทร์ใย(นายกอบต.คลองขนาก)ให้การต้อนรับนายวีระชัย  นาคมาศ(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง)เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ2563 ระหว่างวันที่9-11 กันยายน 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก โดยมีนายไพบูลย์  ศุภบุญ(นายอำเภอวิเศษชัยชาญ) ปลักอำเภอ หัวหน้างานบริหารงานปกครองผู้บริหารท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้จำนวน 100คน ณ.อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก