โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อตำบลภูเขาทอง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา