โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โคก หนอง นา โมเดล หมู่7


นายชูชาติ  อินทร์ใย (นายกอบต.คลองขนาก) ให้การต้อนรับนายไพบูลย์  ศุภบุญ (นายอำเภอวิเศษชัยชาญ) 

ร่วมกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี"ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่

"โคก  หนอง  นา  โมเดล" ณ.หมู่ที่7 ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง